Zamknij menu
Menu
Porozmawiajmy: +48 733 99 33 10

Wycena

Prześlij do nas zapytanie zawierające możliwie najwięcej szczegółów opisujących projekt. Przeanalizujemy je wszystkie i zaproponujemy ofertę dla Ciebie!

Polskie Poznawanie Świata
Fila Okna i Drzwi
Polskie Poznawanie Świata

Kompleksowy projekt identyfikacji wizualnej wraz z realizacją multimediów wystawy stałej w muzeum.

Muzeum Miejskie w Żorach jako jedyne w Polsce udostępniania i promuje wiedzę o polskich badanich pozaeuropejskich i roli Polaków w rozwoju nauki, kultury i sztuki światowej.

Zaprojektowanie i wdrożenie oprogramowania do zarządzania wystawą stałą „Polskie poznawanie świata” powierzono w 2015 roku naszej firmie. W roku 2016 wystawa, również przez naszą firmę, została zaprojektowana i wykonana, jako wystawa wirtualna w postaci serwisu internetowego.

Sposób prezentacji zawartości merytorycznej opiera się na nowoczesnych metodach i narzędziach prezentowania informacji, w szczególności zastosowane są multimedia, w tym firmy i gry dla dzieci.