W jakim celu przygotowujemy brief projektu?

Głównym celem opracowania briefu jest dostarczenie odpowiednich informacji i wytycznych, aby zrozumieć cele i oczekiwania klienta oraz stworzyć efektywną i skuteczną koncepcję lub projekt.

Napisanie dobrego briefu kreatywnego dla stron internetowych, e-sklepu lub brandingu to kluczowy krok w procesie projektowania, który pomaga zrozumieć oczekiwania i cele jakie stawiasz przed Zespołem projektowym. 

Jak wygląda brief projektu?

Poniżej przedstawiamy najczęściej wykorzystywany zakres briefu kreatywnego:

 1. Wprowadzenie - Opisz swoją firmę, produkt lub usługę. Przedstaw krótką historię firmy i wartości jakimi się kieruje.
 2. Cele projektu - Wyjaśnij, jakie cele chcesz osiągnąć dzięki projektowi. Może to być na przykład: zwiększenie sprzedaży, poprawa widoczności w Internecie, budowanie marki.
 3. Grupa docelowa - Opisz docelową grupę Twoich klientów. Im dokładniej określisz swoich klientów, tym łatwiej będzie dostosować projekt do ich oczekiwań.
 4. Konkurencja - Wskaż konkurencyjne firmy lub marki w swojej branży. Podaj linki do konkurencyjnych stron internetowych lub sklepów internetowych, które są podobne do Twojego projektu. Co wyróżnia Twoją firmę od konkurencji? 
 5. Obecny stan - Jeśli posiadasz już istniejący projekt (np. aktualną stronę internetową lub logo), opisz go lub załącz do briefu. Napisz co działa, a co w nim nie działa?
 6. Zakres projektu - Określ dokładny zakres projektu. Jeśli projekt ma dotyczyć budowy nowej strony internetowej lub e-sklepu opisz ilość stron/podstron, funkcje (np. koszyk zakupowy, system płatności), treści i inne elementy jakie chciałbyś mieć. Jeśli projekt dotyczy brandingu wskaż w jaki sposób chcesz się wyróżniać oraz jaki zakres ma mieć nowy brandbook. 
 7. Design i wizualizacje - Czy masz jakieś konkretne pomysły dotyczące designu? Dostarcz inspiracje, przykłady innych stron lub projektów, które Ci się podobają.
 8. Wymagania techniczne - Jeśli masz specjalne techniczne wymagania, np. dot. hostingu, czy integracji z istniejącym oprogramowaniem, podaj je.
 9. Wytyczne kreatywne - Opisz oczekiwanej koncepcji lub pomysłu kreatywnego, kierunki artystyczne, stylistyczne i graficzne, które preferujesz. Podaj ewentualne inspiracje lub przykłady, które Ci się podobają.
 10. Budżet - Określ dostępny budżet na projekt. Jeśli jest to elastyczne, podaj zakres budżetu.
 11. Terminy - Wskaż oczekiwane terminy, w tym terminy kamieni milowych, jeśli takie istnieją.
 12. Dostępność i komunikacja - Wskaż osobę odpowiedzialną za komunikację z zespołem projektowym i określ dostępne środki kontaktu.
 13. Oczekiwane wskaźniki sukcesu - Jeśli to możliwe, określ, jak będziesz mierzyć sukces projektu, np. ilość zamówień, współczynnik konwersji, czy inne wskaźniki.
 14. Inne uwagi - Dodaj inne szczegóły lub uwagi, które uważasz za ważne dla projektu, w tym oczekiwania dotyczące obsługi posprzedażnej, SEO, czy marketingu.

Pamiętaj, że kluczowym elementem briefu jest jasność i szczegółowość. Im dokładniejszy i bardziej precyzyjny jest brief, tym łatwiej będzie zrozumieć Twoje oczekiwania i dostosować projekt do nich. Szczegółowy brief pomoże uniknąć nieporozumień i ułatwi efektywną realizację projektu. Dobre zrozumienie i komunikacja między Tobą a zespołem projektowym jest kluczowym czynnikiem sukcesu projektu kreatywnego.

Powody, dla których przygotowuje się brief

 • Klarowność celów i oczekiwań
  Brief kreatywny pomaga zrozumieć, dlaczego klient potrzebuje projektu kreatywnego, jakie są cele i oczekiwania wobec projektu. Jest to podstawa dla zrozumienia, co klient chce osiągnąć.
 • Precyzyjne wytyczne
  Brief kreatywny dostarcza szczegółowych wytycznych odnośnie do projektu. Może zawierać informacje na temat wizualizacji, designu, funkcjonalności, itp. Dzięki temu zespół kreatywny ma konkretne wytyczne do wykonania projektu.
 • Dostosowanie do grupy docelowej
  Brief pomaga zrozumieć docelową grupę odbiorców projektu. Pozwala na identyfikację demograficznych i behawioralnych cech grupy docelowej oraz dostosowanie projektu do jej potrzeb i preferencji.
 • Ochrona przed nieporozumieniami
  Dokument ten chroni przed błędnym zrozumieniem oczekiwań klienta przez zespół projektowy. Odpowiednio napisany brief redukuje ryzyko nieporozumień i konfliktów.
 • Ułatwienie komunikacji
  Brief stanowi punkt odniesienia w trakcie procesu projektowania. Ułatwia komunikację między klientem a zespołem, co pozwala na bieżące dostosowywanie projektu do potrzeb.
 • Zwiększenie efektywności projektu
  Pomaga skoncentrować uwagę na najważniejszych celach projektu i unika zbędnego rozpraszania się na nieistotnych szczegółach.
 • Ocenianie sukcesu projektu
  Dzięki określeniu wskaźników sukcesu w briefie, można później łatwiej ocenić, czy projekt spełnił oczekiwania klienta i czy cele zostały osiągnięte.
 • Prawidłowe zarządzanie projektem
  Brief kreatywny może służyć jako punkt odniesienia w trakcie zarządzania projektem, pomagając zrozumieć, czy projekt przebiega zgodnie z założeniami.

Czy warto przygotować brief projektu?

Zdecydowanie tak!

Brief jest narzędziem, które pomaga zrozumieć, skonkretyzować i ukierunkować projekt kreatywny. To ważny element procesu, który może znacząco przyczynić się do uniknięcia nieporozumień między Klientem a zespołem kreatywnym. Dobrze opracowany brief przekłada się na efektywną realizację i sukces projektu.

Rozpocznijmy współpracę
Napisz wiadomość na hello@cg2.pl
lub zadzwoń +48 77 300 03 30

Prześlij zapytanie

Wybierz rodzaj projektu
Ustal budżet w PLN (netto)